Integritet

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Englund & Partners AB, 559093-6679, (”EP” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi tillhandahåller tjänster och produkter till dig (som konsument) eller den du representerar (”Kundbolaget”).

Ändamål

Ange alla ändamål för vilka personuppgifterna ska behandlas av EP: 

Förse försäkringsbolag eller annan uppdragsgivare med offertunderlag

Kategorier av uppgifter

Ange vilka personuppgifter som ska behandlas av EP:

Kunduppgifter, betalningsinformation, samt försäkringsinformation.

Kategorier av registrerade

Ange för vilka kategorier av registrerade som EP kommer att behandla personuppgifter om:

Kunder, personal, försäkringar.

Behandlingsaktiviteter

Ange vilka behandlingsaktiviteter som kommer att utföras av EP:

Behandling i eget kundregister för att kunna utföra tjänsteavtal med försäkringsbolag eller andra uppdragsgivare.

Plats för behandling av personuppgifterna

Ange alla platser där personuppgifter kommer att behandlas av EP:

I EP:s system som finns installerat på EP:s hårdvara och databaser.

 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa (registerutdrag);
  • att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter;
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
  • få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), och
  • om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst maila, englund.partnersab@telia.com, för att få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla dig vissa tjänster eller produkter.

Fyll i och skicka med denna blankett vid utdrag eller radering av dina personuppgifter.:

Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kontakta englund.partnersab@telia.com.

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta:

Englund & Partners AB, 559093-6679
Kontaktperson: Claes Englund
Sandsborgsvägen 10
122 33 Enskede
0701 – 892080
englund.partnersab@telia.com


Scroll to Top